แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 214
1
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง ข้อสอบพร้อมอธิบายเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2282
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง ข้อสอบพร้อมอธิบายเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 271 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)

สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างของกรมการปกครอง
กรอบแนวคิด/นโยบาย กฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ. 2560 – 2564
ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง
ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมขอattorney285งฝ่ายปกครอง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552
ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน
พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
ระเบียนสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534และที่แก้ไข
เจาะข้อสอบทะเบียนครอบครัว
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และที่แก้ไข
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/907

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมเฉลยอธิบาย ปี 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3844

คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมเฉลยอธิบาย ปี 61
รวบรวมและจัดทำโดย :สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่า ไสกาว
 
สารบัญ
 
ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่1.
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่2.
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ
ความรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ
การวิเคราะห์และการจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
เจาะข้อสอบเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
หลักการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME)และวิสาหกิจชุมชน 
แนวข้อสอบการบริหารจัดการธุรกิจ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/279

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

3
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมบัญชี พร้อมเฉลยอธิบาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4720 

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมบัญชี พร้อมเฉลยอธิบาย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2561
จำนวนหน้า 269 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ
ความรู้เกี่ยวกับบัญชี 
เจาะข้อสอบพ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.2502และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการพ.ศ. 2553 
การจัดทำแผนงานและการติดตามประเมินผล
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การจัดการองค์การ 
เจาะข้อสอบ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ
การบริหารราชการ
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง
เจาะข้อสอบบัญชี


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/89

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

4
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/6260 

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
พ.ร.บ. ด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
เจาะข้อสอบพ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน
และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ
 แนวข้อสอบรวม
 
4.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/118

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

5
แนวข้อสอบนายสิบฯ สายป้องกันและปราบปราม ทำได้ สอบได้ 100 เปอร์เซ็น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/6264

แนวข้อสอบนายสิบฯ สายป้องกันและปราบปราม ทำได้ สอบได้ 100 เปอร์เซ็น
รวบรวมและจัดทำโดย : คณาจารย์ Think Beyond Genius และกองบรรณาธิการ Think Beyond Genius
ปีที่พิมพ์  : มิถุนายน 2561
จำนวนหน้า 366 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด : 19 x 25.4 ซ.ม.
9786164490819
 
สารบัญ
 
เตรียมตัวก่อนสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม
รู้ก่อนสอบ
แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ
แนวข้อสอบไอที
แนวข้อสอบกฎหมาย
แนวข้อสอบภาษาไทย
แนวข้อสอบสังคม
แนวข้อสอบปรนัย


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/77

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/118

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 


6
ถาม-ตอบ ตั๋วเงิน อุดม งามเมืองสกุล
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_742835_th_7075548

ถาม-ตอบ ตั๋วเงิน อุดม งามเมืองสกุล
ผู้แต่ง : อุดม งามเมืองสกุล
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 2 : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า: 172 หน้า
ขนาด : 14.5x21 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบาญ
 
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ตั๋วแลกเงิน
เช็ค
อายุความ
ตั๋วเงินปลอม
การคุ้มครองผู้ใช่เงินโดนชอบ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://attorney285.com/product_742835_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 


7
ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3005

ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง
ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม
ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเบื้องต้น
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ การบริหารแผน นโยบาย และโครงการ 
พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)
 ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
เจาะข้อสอบ จิตวิทยาเบื้องต้น
เจาะข้อสอบ การจัดทำ การบริหารแผน นโยบาย และโครงการ 
แนวข้อสอบรวม นักสังคมสงเคราะห์ 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/238

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

8
ไฟล์ eBook คู่มือสอบนักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/6339

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมเฉลย
สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปของกรุงเทพมหานครบริบทการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม 
วิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) 
นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
แนวข้อสอบ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐ และนโยบายสาธารณะ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT ขององค์กร
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
การกำหนดตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และโครงการ
การกำหนดแผน โครงการ และแนวทางการพัฒนาองค์กร 
การนำนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ
การติดตามและประเมินผลนโยบายโครงการ
การจัดทำผลการดำเนินการ และการนำเสนอรายงาน
ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติเบื้องต้น 
หลักการและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 
การวิเคราะห์โครงการ 
การบริหารจัดการงบประมาณ 
ภาพลักษณ์องค์กร 
หลักการและเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ
การสื่อสารการประชาสัมพันธ์
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูล
การถ่ายทอดความรู้และการให้คำปรึกษา 
เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3. ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/66

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)9
คู่มือสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ 3 ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2299 

คู่มือสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2556 
จำนวนหน้า 254 หน้า 
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
 
สารบัญ
 
• ประวัติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• การประชาสัมพันธ์
• ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์
• การสื่อสารมวลชนคือ
• จรรยาบรรณการสื่อสารและสื่อสารมวลชน
• หลักจริยธรรมพื้นฐานของสื่อมวลชน
• วิชาชีพนักหนังสือพิมพ์
• จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา
• จริยธรรมเป็นรากฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา
• กฎหมายเกี่ยวกับสื่อวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
• แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1
• แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2
• แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3
• สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
• แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
• สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
• แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
• แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
• แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
• แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
• แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม การเมืองเศรษฐกิจ
 
ราคา 250 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
 
11.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ7.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

10
ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3280

ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
1 วิชาภาษาไทย
  - เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 1
  - เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 2
  - เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 3 
  - เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 4
  - เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 5
  - เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 6
  - เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่่ 7
 
  2. วิชาวิทยาศาสตร์
  - เจาะแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ รวม 164 ข้อ พร้อมคำอธิบาย
 
  3 วิชาคณิตศาสตร์
  - เจาะเนื้อหาเรื่องเซต
  - เจาะเนื้อหาตรรกศาสตร์
  - เจาะเนื้อหาระบบจำนวนจริง
  - เจาะเนื้อหาทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
  - เจาะเนื้อหาเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์
  - เจาะเนื้อหาเรื่องฟังก์ชั่่น
  - เจาะเนื้อหาเรขาตณิตวิเคราะห์
  - เจาะเนื้อหาฟังก์ชั่นเอกซ์โพเน้นเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม
  - เจาะเนื้อหาตรีโกณมิติและการประยุกต์
  - เจาะเนื้อหาเวกเตอร์
  - เจาะเนื้อหาจำนวนเชิงซ้อน
  - เจาะเนื้อหากำหนดเชิงเส้น
  - เจาะเนื้อหาความน่าจะเป็น 
  - เจาะเนื้อหาลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
  - เจาะเนื้อหาแคลคูลัสเบื้องต้น
  - เจาะเนื้อหาการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
  - เจาะเนื้อหาการแจกแจงปกติ
  - เจาะเนื้อหาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นระหว่างข้อมูล
 
  4 วิชาภาษาอังกฤษ
  - ความสอดคล้องของประธานและกริยา
  - การใช้ Verb to have
  - กริยาไม่แท้ 
  - คำคุณศัพท์ (Adjective)
  - คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)
  - ประโยคเงื่อนไข (If และ Unless)
  - การใช้ as if / as though
  - การใช้ wish
  - การใช้กลุ่มยกเว้น 
  - การใช้ Passive Construciton
  - Word Choice
  - เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 ประกอบด้วย
  - ข้อสอบไวยากรณ์
  - ข้อสอนการสนทนา (conversation)
  - ข้อสอบคำศัพท์ (Vocabulary)
  - ข้อสอบการอ่านเนื้อเรื่อง (Reading passages)
  - เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
  - เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
  - เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4
  - เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/233

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

11
คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ พนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4376 

คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ พนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย :สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา
แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 
ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์
ระบบไฟฟ้ากำลัง 
ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
ระบบแสงสว่าง 
เครื่องปรับอากาศ
ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง 
การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า
การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้พื้นฐานระบบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์ 
ระบบไมโครเวฟ
ระบบสายส่ง ระบบสายอากาศ 
การกระจายคลื่นความถี่วิทยุ
เจาะข้อสอบพนักงานไฟฟ้า ชุดที่ 1. (จำนวน 100 ข้อ) 
เจาะข้อสอบพนักงานไฟฟ้า ชุดที่ 2. (จำนวน 100 ข้อ)
เจาะข้อสอบพนักงานไฟฟ้า ชุดที่ 3. (จำนวน 30 ข้อ) 

ตัวอย่างเล่มนี้ คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ พนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/123

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

12
รวมแนวข้อสอบ ภาค ก. กรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการ กทม. 1000 ข้อ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดครั้งที่ 1/2561 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/6343 

รวมแนวข้อสอบ ภาค ก. กรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการ กทม. 1000 ข้อ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดครั้งที่ 1/2561
รวบรวมและจัดทำโดย : กลุ่มนักวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2561
จำนวนหน้า 241 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
 
สารบัญ
 
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
ส่วนที่ 1 ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
  - แบบที่ 1 อนุกรม
  - แบบที่ 2 โจทย์คณิตศาสตร์
  - แบบที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
  - แบบที่ 1 อุปมาอุปไมย
  - แบบที่ 2 การสรุปความจากภาษา
  - แบบที่ 3 การสรุปความจากสัญลักษณ์
  - แบบที่ 4 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
 
2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
ส่วนที่ 1 ความเข้าใจภาษา
  - แบบที่ 1 ข้อความสั้นๆ
  - แบบที่ 2 บทความ
ส่วนที่ 2 การใช้ภาษา
  - แบบที่ 1 การเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง
  - แบบที่ 2 การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
  - แบบที่ 3 การสะกดคำได้ถูกต้อง
  - แบบที่ 4 การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
 
3. วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)
  - การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
  - กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
  - กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคคลากร กรุงเทพมหานคร
  - กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  - ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ
 
ราคา 220 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/66

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

13
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมธนารักษ์ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2288

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมธนารักษ์ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 225 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 
ประวัติคามเป็นมา 
ภารกิจ 
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
การแบ่งส่วนราชการ 
ความรู้เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
การบริหารเงินตราและเหรียญกษาปณ์ 
โรงกษาปณ์ 
ภารกิจสำนักกษาปณ์ 
ภารกิจหน่วยงาน 
ตราสัญลักษณ์ 
จรรยาข้าขาราชการกรมธนารักษ์ 
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 
ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.เงินคงคลัง 
พรบ.เงินตรา 
พระราชบัญญัติเงินตรา
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเงินตรา 
พรบ.ที่ราชพัสดุ 
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 
 
ส่วนที่ 3 ความรู้เฉพาะตำแหน่งคอมพิวเตอรฺ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ประวัติของคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์
เลขฐานในเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูล และการใช้ฐานข้อมูล
แฟ้มข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล
การจัดการของแฟ้มข้อมูล (File Organizing)
ประเภทการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูลและการใช้ฐานข้อมูล
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (Internet) 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ประเภทข่าวสารข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – IT)
โปรแกรมประยุกต์ใช้งานประเภทต่างๆ
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus)
ไมโครซอฟท์ เวิร์ด (Microsoft Word)
ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล (Microsoft Excel)
ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พ้อยท์ (Microsoft PowerPoint)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 
ส่วนที่ 4 ตัวอย่างแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ Microsoft Excel
แนวข้อสอบ Microsoft Word
แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2 
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 
ตัวอย่าง ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมธนารักษ์ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/84

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)14
คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4496

คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลย
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม เย็บแม็ก
 
สารบัญ
 
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย 
นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
หลักการทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน 
การจัดทำแผน/โครงการ 
การบริหารแผนงานและโครงการ 
ความรู้ด้านงบประมาณ 
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1. 
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2. 
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3. 
เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/155

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/106

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

15
กฎหมายกับธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน ศักดา ธนิตกุลดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_777813_th_6077944

กฎหมายกับธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน ศักดา ธนิตกุล
ผู้แต่ง : ศักดา ธนิตกุล
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า: 466 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
ความเบื้องต้น
 
กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศสมาชิกอาเซียน เปรียบเทียบและวิเคราะห์ประเด็นสำคัญในกฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนและนัยต่อผู้ประกอบธุรกิจไทย 
 
สารบัญ
 
บทที่ 1 มรดกกับการตกทอดแห่งมรดก
1. การตกทอดแห่งมรดก
2. มรดก
2.1 ความหมายของมรดก
2.2 สิทธิหน้าที่อันเป็นการเฉพาะตัว
2.3 ทรัพย์สินที่ได้มาเพราความตายหรือได้มาภายหลังตาย
บทที่ 2 ทายาทและความสามารถในการเป็นททายาท
1. ความหมายของทายาท
2. ประเภทของทายาท
3.ความสามารถในการเป็นทายาท
บทที่ 3 ทายาทโดยธรรม
1.ทายาทโดยธรรมประเภทญาติของเจ้าของมรดก
1.1 ทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1629
1) ผู้สืบสันดาน
2) บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว
3) บุตรบุญธรรม
4) บิดา มารดา
5) พี่และน้อง
6) ปู่ ย่า ตา ยาย
7) ลุง ป้า น้า อา
1.2 การรับมรดกแทนที่
1.3 การสืบมรดก
2.ทายาทโดยธรรมปนะเภทคู่สมรสของเจ้าของมรดก
3.สิทธิและส่วนแบ่งของทายาทโดยธรรม
3.1 สิทธิและส่วนแบ่งของทายาทประเภทญาติของเจ้ามรดก
(ก) สิทธและส่วนแบบในการรับมนดกแบบธรรมดา
(ข) สิทธิและส่วนแบ่งของทายาทในการรับมรดกแทนที่ 
(ค) สิทธิและส่วนแบ่งของทายาทในการสืบมรดก
3.2 สิทธิและส่วนแบ่งทายาทประเภทคู่สมรส
3.3 สิทะิของคู่สมรสในกรณีที่เป็นผู้รับประโยชน์ ตามสัญญาประกันชีวิต
3.4 สิทธิหน้าที่ของคู่สมรสที่เป็นคู่สัญญารับเงินรายปี
3.5 สิทธิของทายาทที่เป็นพระภิกษุ
บทที่ 4 ผู้ได้รับทรัพย์สินของผู้ตายโดยเหตุอื่่นนอกจากการเป็นทายาท
1. วัด (มรดกของพระภิกษุ)
2. แผ่นดิน (มรดกไม่มีผู้รับ)
บทที่ 5 การเสียสิทธิในการรับมรดก
1. การกำจัดมิให้รับมรดก
1.1 การถูกกำจัฐานยักย้ายหรือปิดบังมรดก
1) หลักทั่วไปในการกำจัดฐานยักย้ายหรือปิดบังมนดก
2) ผู้รับพินัยกรรมยักย้ายปิดบังมรดก
3) ผลของการถูกำจัดมิให้รับมรดกฐานยักย้ายหรือปิดบังมรดก
1.2 การกำจัดฐานเป็นผู้ไม่สมควรได้รับมรดก
1) ประเภทของบุคคลที่จะต้องถูกกำจัดฐานเป็นผู้ไม่ควรรับมรดก
2) ผลของการถูกำจัดเป็นผู้ไม่สมควรรับมรดก
3) การถอนการกำจัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่ควรรับมรดก
2. การตัดมิให้รับมรดก
2.1 การตัดโดยชัดเจน
2.2 การตัดโดยปริยาย
2.3 ผลของการตัดมิให้รับมรดก
2.4 การถอนการตัดมิให้รับมรดก
3. การสละมรดก
3.1 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการสละมรดก
3.2 แบบและความสามารถในการสละมรดก
3.3 ผลของการสละมรดก
3.4 การเพิกถอนการสละมรดก
บทที่ 6 พินัยกรรมและผู้รับพินัยกรรม
1. ลักษณะของพินัยกรรม
2. ความสามารถในการทำพินัยกรรม และความสามารถของผู้รับพินัยกรรม 
2.1 ความสามารถในการทำพินัยกรรม
ก. ความสามารถเกี่ยวกับผู้ทำพินัยกรรม
ข. ความสามารถในการทำพินัยกรรมที่เกี่ยวกับฐานะของผู้รับพินัยกรรม
2.2 ความสามรถของผู้รับพินัยกรรม
3. ประเภทของผู้รับพินัยกรรม
3.1 ผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไป
3.2 ผุ้รับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะ
4. สิทธิและความรับผิดชอบของผู้รับพินัยกรรม
5. แบบของพินัยกรรม
5.1 พินัยกรรมแบบได้ได้เขียนเอง (แบบธรรมดา) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในพินัยกรรมแบบธรรมดา
5.2 พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับสั่งซื้อได้ที่attorney285.co.th
5.3 พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
5.4 พินัยกรรมแบบเอกสารลับ
5.5 พินัยกรรมแบบเอกสารลับสำหลับบุคคลบางประเภท
5.6 พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
5.7 พินัยกรรมสำหรับบุคคลบางประเภท
1) พินัยกรรมสำหรับบุคคลบังคับไทยในต่างประเทศ
2) พินัยกรรมทำในระหว่างประเทศ อยู่ภาวะการรบหรือสงคราม
3) พินัยกรรมซึ่งผู้ทำเป็นบุคคลที่ปฏิบัติการเพื่อประเทศในภาวะการรบหรือสงครามในต่างประเทศ
4) พินัยกรรมทำในโรงพยาบาลในระหว่างประเทศอยู่ในภาวะกรรบหรือสงคราม
6. ผู้เขียนแลพยานในพินัยกรรม
6.1 การลงชื่อผู้เขียนและพยานในพินัยกรรม
6.2 พยานต้องทราบข้อความในพินัยกรรมหรือไม่
6.3 บุคคลมราต้องห้ามมิให้เป็นพยานในการทำพินัยกรรม
6.4 สิทธิของผู้เขียนและพยานในการับทรัพย์ตามพินัยกรรม
6.5 พยานใยพินัยกรรมกับพยานในการทำพินัยกรรม
7ผลของพินัยกรรมและผลบังคับของพินัยกรรม
7.1 ผลของพินัยกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับก่อน
7.2 การตั้งผู้จัดการทรัพย์สิน
7.3 ผลของพินัยกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับหลัง
7.4 ผลแแห่งพินัยกรรมมีเงื่อนเวลา
7.5 ผลแห่งพินัยกรรมตั้งมูลนิธิ
7.6 ผลแห่งพินัยกรรมเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนดพินัยกรรม
7.7 ผลของพินัยกรรมเกี่ยวกับหนี้สิน
7.8 ผลของพอนัยกรรมเกี่ยวกับการก่อตั้งทรัสต์
7.9 ผลของพินัยกรรมเกี่ยวกับการตั้งผู้ปกครองทรัพย์
8. การตีความพินัยกรรม
9. พินัยกรรมกำหนดผู้รับพินัยกรรมโดยคุณสมบัติ
10. ความไม่เป็นผลของพินัยกรรม หรือข้อกำหนอพินัยกรรม
10.1 การเพิกถอนพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
1) เพิกถอนโดยพินัยกรรม
2) เพิกถอนโดยขีดฆ่าหรือทำลายพินัยกรรม
3) เพิกถอนโอดยการโอนหรืทำรายทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนดพินัยกรรม
10.2 การตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนอแ่งพินัยกรรม
10.3 ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
1) พินัยกรรมมีข้อกำหนดห้ามโอน
2) พินัยกรรมมีเงื่อนไขให้จำหน่ายทรัพย์สินที่ยกให้
3) พินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรมเป็นโมฆะ
1.เพราะผู้ทำพินัยกรรมมีอายุไม่ครบ
2. เพราะผู้ทำพินัยกรรมเป็นไร้ความสาารถหรือวิกลจริต
3. เพราะพินัยกรรมขัดต่อกฎหมาย
4. เพราะพิินัยกรรมมีเงื่อนไขไม่ชอบ
5. เพราะพินัยกรรมไม่ชัดเจน
10.4 การขอให้ศาลสั่งเพิกถอนพินัยกรรม
1) พินัยกรรมทำขึ้นเพราะเหตุข่มขู่
2) พินัยกรรมทำขึ้นเพราะสำคัญผิดหรือกลฉ้อฉล
บทที่ 7 การจัดการมรดก
1.ผู้จัดการมรดก
1.1 การตั้งผู้จัดกานมรดก
1) ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม
2) ผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล แนวปฏิบัติของศาลในการตั้งผู้จัดการมรดก
1.2 บุคคลที่ต้องห้ามไม่ให้เป็นผู้จัดการมรดก
1.3 อำนาจและหน้าที่ของผู้จจัดการมรดก
1) หลักทั่วไปฝในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการมรดก
1.ต้ิงปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเอง
2. ห้ามผู้จัดการมรดกทำพินัยกรรมที่ตัวมีส่วนได้เสียเป็นปฏิปักษ์กับกองมรดก
3. การจัดการมรดกที่มีผู้จัดการหลายคน
2)อำนาจหน้าที่เฉพาะอย่างที่กฎหมายบังคับให้ปฏิบัตินอกเหนือจากการชำระหนี้และการแบ่งปันมรดก
1. การทำบัญชีทรัพย์มรดก
2.การจัการศพของเจ้ามรดก 
3. การสืบหาตัวผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเรียกเก็บหนี้สิน
5. การส่งเงินและทรัพย์สินเข้ากองมรดก
6. การแถลงความเป็นไปในการจัดกองมรดก
7. การปฏิบัติตามที่ศาลหรืทายาทสั่ง
8. การแจ้งหนิ้ระหว่างผู้จักการมรดกกับกองมรดก
9. การทำรายงานแสดงบัญชีการจัดการมรดก
1.4 ความรับผิดชอบของผู้จัดการมรดก
1) ความรับผิดต่อทายาท
1. ความรับผิดเพราะประเมินเลินเล่อหรือไม่ทำหน้าที่ หรือทำนอกเหนืออำนาจ
2. รับผิดในการเอาเงินไปใช้
2) ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1. รับผิดในนิติกรรมที่ทำขึ้นเพราะเห็นแก่ประโยชน์ที่ได้เป็นลาภส่วนตัว
2. รับผิดในกิจการที่ทำไปโดยปราศจากอำนาจ
3. รับผิดในการกระทำภายหลังจากอำนาจหน้าที่
1.5 สิทธิของผู้จัดการมรดก 
1.6 ความสิ้นสุดแห่งการจัดการมรดกและความสิ้นสุดแห่งการเป็นผุ้จัดการมรดก
1) ผู้จัดการมรดกพ้นหน้าที่เมื่อจัดการมรดกเสร็จ
2) ผู้จัดการมรดกตาย
3) ผู้จัดการมรดกลาออก
4) ผู้จัดการมรดกถูกศาลสั่งถอน
บทที่ 8 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินและการชำระหนี้ของกองมรดก
1. สิทธิของเจ้าหนี้ในการฟ้องบังคับเอาชำระหนี้
2. ลำดับของหนี้ที่จะได้รับการชำระ
3. ลำดับขงทรัพย์มรดกที่จะนำออกชำระหนี้
4. วิธีชำระหนี้ของกองมรดก
4.1 ชำระโดยการขายทอดตลาดหรือตีราคาทรัพย์
4.2 ชำระโดยให้เจ้าหนี้เป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญษประกันชีวิต
4.3 ชำระโดยลูกหนี้ทำพินัยกรรมยกทรพย์สินให้
บทที่ 9 การแบ่งมรดก
1. สิทธในการแบ่งมรดก
1.1 สิทธในการขอแบ่งมรดกของทายาทที่ได้รับครอบครองทรัพย์มรดก
1) ความหมายของการครอบครองทรัพย์มรดก
2) ระยะเวลาในการครอบครอง
3) การครอบครองมีผลเฉพาะแต่ในทรัพย์สินที่ครอบครอง
1.2 สิทธิขอแบ่งมรดกที่ไม่มีทายาทครอบครอง
1.3 ข้อตกลงมิให้แบ่งมรดก
1.4 สิทธิร้องสอดเข้ารับมรดก
1.5 การเรียกทายาทให้มารับส่วนแบ่งและการกันส่วนไว้ให้ทายาทอื่น
2.วิธีแบ่งมรดก
2.1 แบ่งโดยการเข้าครอบครองมรดกเป็ส่วนสัด
2.2 แบ่งโดยการขายทรัพย์มรดก
2.3 แบ่งโดยดารทำเป็นสัญญา
2.4 ทายาทผู้ไดรับแบ่งถูกถูกตัดรอนสิทธิ
บทที่ 10 อายุความเกี่ยวกับมรดก
1. อายุความฟ้องคดีมรดก
2. อายุความสิทธิเรียกร้องตามข้อกำหนดพินัยกรรม
3. อายุความสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้กองมรดก
4. อายุความสิบปีในวรรคท้ายของมาตรา 1754
5. สิทธิยกอายุความขึ้นต่อสู้

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_777813_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

หน้า: [1] 2 3 ... 214